نگارنده

من فرزند کویرم. عاشق دیرباز آسمان و رنگ آبیِ فیروزه‌ای‌اش. دنیایی دارم به وسعت عشق و به کوچکی قلب همسرم. زندگی را دوست دارم حتی اگر بعضی از روزهایش ته‌مزهٔ تلخِ غم را بگیرد. آهنگ‌های بی‌کلام من را با خودشان غرق در خیال و رؤیا می‌کنند، و احتمالاً رسالت حقیقی من در این دنیا این است؛ آموزگاری برای بچه‌های سرزمینم!
نظر گذاشتن زیر یادداشت‌هایم را دوست دارم، و ممنون می‌شوم اگر آمدید و خواندید، حس و نگرش خودتان را بیان کنید؛ اما بااین‌حال می‌دانیم که موظف به این کار نیستید.

در این آسمان من تکیه بر پهلوی کلمات نشسته‌ام!

یادداشت‌های بیشتری بخوانید:

کت و شلواری اندازه!

مریم

قلب گنجشک