قلب گنجشک

آشپزخانه قلب خانه است؛
وقتی از داخلش بویِ نیمرو و فرنی و قرمه‌سبزی و پیازداغ بیاید یعنی «تالاپ!»
وقتی هم بعدازظهری بویِ کیک کل ساختمان را بردارد یعنی «تولوپ!»
مهم نیست اگر مقداری آشپزخانه‌ات کوچک باشد؛ اتفاقاً قلب که کوچک باشد، غم و غصه جا نمی‌شود و حکایت قلب خانه‌ات می‌شود حکایت قلب گنجشک.

نظرات

یادداشت‌های بیشتری بخوانید:

کت و شلواری اندازه!

مریم